як виразити число у в≥дсотках

” загальному випадку в≥дсоток - це дробове число, р≥вне одн≥Їњ сотоњ частки одиниц≥. ќднак част≥ше його використовують €к в≥дносноњ одиниц≥ вим≥рюванн€ к≥лькост≥ чого-небудь, ≥ тод≥ один в≥дсоток приймаЇ сам≥ р≥зн≥ чисельн≥ значенн€. ¬им≥р€на в цих одиниц€х к≥льк≥сна м≥ра де€коњ частки в≥д загального ц≥лого повинна наочно показати, наск≥льки ц€ частка менше або б≥льше ц≥лого.
як виразити число у в≥дсотках
≤нструкц≥€
1
якщо потр≥бно виразити в процентах де€ке число ≥ в умовах завданн€ немаЇ н≥€ких ≥нших по€снень, значить, мова йде про сп≥вв≥дношенн€ в≥дсотк≥в ≥ дес€ткових дроб≥в. ” цьому випадку в≥дсотки використовуютьс€ дл€ пор≥вн€нн€ заданого числа (N) з одиницею - вона приймаЇтьс€ за величину, р≥вну ста в≥дсоткам. ¬иход€чи з цих умов завданн€, склад≥ть р≥вн€нн€, в л≥в≥й частин≥ €кого буде ставленн€ вих≥дного числа до нев≥домого числа в≥дсотк≥в (x), а в прав≥й - в≥дношенн€ одиниц≥ до ста в≥дсотк≥в: N / x = 1/100.
2
¬ислов≥ть шукану величину (x) з≥ складеного р≥вн€нн€: x = N * 100/1. ѕ≥дставте в отриману формулу задане в умовах число ≥ розрахуйте в≥дпов≥дний йому процент. Ќаприклад, €кщо вих≥дним числом Ї дес€ткова др≥б 0,74, у в≥дсотках њњ можна виразити €к 0,74 * 100/1 = 74% в≥д одиниц≥. ј натуральне число 3 в≥дпов≥даЇ 3 * 100/1 = 300% в≥д одиниц≥.
3
ѕроте част≥ше в задачах даЇтьс€ €кий-небудь базисний показник (B) - число, що виражаЇ загальне ц≥ле, з €ким треба пор≥вн€ти задану в умовах величину. ” цьому випадку в пропорц≥њ, складеноњ на першому кроц≥ чисельник дробу прав≥й частин≥ (одиницю) треба зам≥нити базисним показником - йому повинна в≥дпов≥дати частка в 100%: N / x = B / 100.
4
¬ислов≥ть з р≥вност≥ попереднього кроку шукану зм≥нну: x = N * 100 / B. ѕ≥дставте у формулу базисний показник, задане число ≥ розрахуйте в≥дпов≥дний йому процент. Ќаприклад, €кщо треба порахувати, €кий в≥дсоток доби витрачаЇтьс€ на семигодинний сон, базисним показником буде к≥льк≥сть годин у доб≥ - йому в≥дпов≥даЇ сто в≥дсотк≥в добового часу. „ас же сну в процентному вираженн≥, зг≥дно з формулою, приблизно дор≥внюЇ 7 * 100/24? 29,17%.