Як по струму розрахувати потужність

Електрична потужність - фізична величина, що визначає швидкість перетворення електричної енергії. Потужність вимірюється у ВАТ (Вт) і залежно від розглянутої роботи змінного або постійного струму може бути визначена за відповідними правилами.
Як по струму розрахувати потужність
Інструкція
1
Відомо, що струм силою в 1 А при напрузі в електричній мережі 1 В видає потужність в 1 Вт Але дане співвідношення можна використовувати для знаходження потужності лише при постійних значеннях різниці потенціалів і сили струму. Тобто при визначенні потужності (Р) в мережі постійного струму. Для цього використовуйте одну з наступних формул, в залежності від заданих в задачі параметрів: Р = I * U, Р = I? * R, де I - значення постійного струму, U - напруга, R - опір.
2
Однак найчастіше потрібно визначити потужність в змінному електричному полі, в ланцюгах синусоїдального струму. При цьому за повну потужність контуру приймають добуток значень струму і напруги при обліку фазового зсуву між цими величинами, тобто реактивні та активні складові потужності, а також коефіцієнт потужності.
3
Знайдіть активну потужність змінного поля. Для цього, крім значення струму, необхідно знати опір (R) розглянутої ланцюга. Підставте задані значення в формулу Ра = I? * R і обчисліть значення. Якщо в електричному ланцюзі є кілька її окремих частин (резисторів), визначте активну потужність для кожної з них. Складіть знайдені значення активних потужностей всього ланцюга.
4
Обчисліть реактивну потужність ланцюга змінного струму. Вона приблизно описує процеси перетворення енергії в полях индуктивностей і ємностей. Причому реактивна потужність активно-індуктивного навантаження елемента є позитивною величиною і, навпаки, негативною - при активно-ємнісному характері навантаження. Це означає, що за наявності в ланцюзі котушки індуктивності її реактивна потужність матиме позитивний знак, а потужність ємнісного конденсатора - негативний. Для обчислення реактивної потужності елемента індуктивності (РЛ) або конденсатора (Рс) використовуйте ту ж формулу Р = I? * R, де R - опір конкретного елемента. Послідовно обчисліть потужності для кожного елемента. Визначте загальну реактивну потужність ланцюга. Складіть знайдені значення, при цьому враховуйте знак реактивної потужності конденсатора: Рр = Рл1 + Рл2 - Рс.
5
Визначте повну потужність ланцюга змінного струму. Вона пов'язана з активної та реактивної потужності наступним співвідношенням: S = v (Ра? + Рр?). Підставте у формулу знайдені значення потужностей і обчисліть остаточний результат.