як проходить 1 тиждень ваг≥тност≥

¬аг≥тн≥сть триваЇ 10 акушерських м≥с€ц≥в, в кожному з €ких по 4 тижн≥.  оли у ж≥нки настаЇ менструац≥€, з цього починаЇ в≥дл≥к перших акушерська тиждень ваг≥тност≥. јдже дозр≥ванн€ €йцекл≥тини - важливий етап в наступ≥ самоњ ваг≥тност≥. —аме в цей момент закладаЇтьс€ основа майбутнього плода.
як проходить 1 тиждень ваг≥тност≥


ѕро розвиток плода на 1 тижн≥ говорити ще рано, тому що зачатт€ ще не в≥дбулос€. якщо щасливе запл≥дненн€ в≥дбудетьс€ в цьому цикл≥, про нього можна буде д≥знатис€ не ран≥ше н≥ж через 3-4 тижн≥.

Ќа початку першого тижн€ ваг≥тност≥ одна з тис€ч €йцекл≥тин, €ка, можливо, буде запл≥днена, ще не вийшла з €Їчник≥в. ѕ≥д час менструац≥њ починаЇ дозр≥вати один з первинних фол≥кул≥в. Ќа 7-8 день циклу можна провести ”«ƒ, щоб ви€вити на€вн≥сть дом≥нантного фол≥кула, €кий лопне через к≥лька дн≥в. “рапл€Їтьс€, що €Їчники виробл€ють не одну, а к≥лька €йцекл≥тин, в цьому випадку можливий розвиток багатопл≥дноњ ваг≥тност≥.

якщо майбутн€ мама не почала ще готуватис€ до ваг≥тност≥, то саме на цьому тижн≥ сл≥д в≥дмовитис€ в≥д шк≥дливих звичок, прийому л≥карських засоб≥в. Ѕажано почати прийом в≥там≥н≥в (фол≥Ївоњ кислоти, ј, ≈, селену, ¬6), правильно харчуватис€ ≥ б≥льше в≥дпочивати. “е ж можна сказати ≥ про майбутнього батька дитини.

ƒо настанн€ ваг≥тност≥ ж≥нц≥ та њњ статевого партнера сл≥д здати анал≥зи, щоб виключити надал≥ ускладнень ваг≥тност≥. ¬ цей час бажано при на€вних проблемах з зубами звернутис€ до стоматолога, так €к застосуванн€ анестез≥њ п≥д час ваг≥тност≥ небажано.

Ќаступний тиждень


”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!