Як виразити число у відсотках

У загальному випадку відсоток - це дробове число, рівне однієї сотої частки одиниці. Однак частіше його використовують як відносної одиниці вимірювання кількості чого-небудь, і тоді один відсоток приймає самі різні чисельні значення. Виміряна в цих одиницях кількісна міра деякої частки від загального цілого повинна наочно показати, наскільки ця частка менше або більше цілого.
Як виразити число у відсотках
Інструкція


1
Якщо потрібно виразити в процентах деяке число і в умовах завдання немає ніяких інших пояснень, значить, мова йде про співвідношення відсотків і десяткових дробів. У цьому випадку відсотки використовуються для порівняння заданого числа (N) з одиницею - вона приймається за величину, рівну ста відсоткам. Виходячи з цих умов завдання, складіть рівняння, в лівій частині якого буде ставлення вихідного числа до невідомого числа відсотків (x), а в правій - відношення одиниці до ста відсотків: N / x = 1/100.
2
Висловіть шукану величину (x) зі складеного рівняння: x = N * 100/1. Підставте в отриману формулу задане в умовах число і розрахуйте відповідний йому процент. Наприклад, якщо вихідним числом є десяткова дріб 0,74, у відсотках її можна виразити як 0,74 * 100/1 = 74% від одиниці. А натуральне число 3 відповідає 3 * 100/1 = 300% від одиниці.
3
Проте частіше в задачах дається який-небудь базисний показник (B) - число, що виражає загальне ціле, з яким треба порівняти задану в умовах величину. У цьому випадку в пропорції, складеної на першому кроці чисельник дробу правій частині (одиницю) треба замінити базисним показником - йому повинна відповідати частка в 100%: N / x = B / 100.
4
Висловіть з рівності попереднього кроку шукану змінну: x = N * 100 / B. Підставте у формулу базисний показник, задане число і розрахуйте відповідний йому процент. Наприклад, якщо треба порахувати, який відсоток доби витрачається на семигодинний сон, базисним показником буде кількість годин у добі - йому відповідає сто відсотків добового часу. Час же сну в процентному вираженні, згідно з формулою, приблизно дорівнює 7 * 100/24? 29,17%.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!