Як обчислити частку за формулою

Масова частка якого-небудь компонента в речовині показує, яка частина від загальної маси припадає на атоми саме цього елемента. Використовуючи хімічну формулу речовини і періодичну таблицю Менделєєва, можна визначити масову частку кожного з вхідних у формулу елементів. Отримана в результаті величина виражається звичайної дробом або відсотками.
Як обчислити частку за формулою
Інструкція
1


Якщо потрібно за хімічною формулою визначити масову частку кожного елемента, що становить її, почніть з обчислення кількості атомів, яке припадає на кожний з елементів. Наприклад, хімічну формулу етанолу записують так: CH? -CH? -OH. А хімічна формула диметилового ефіру - CH? -O-CH ?. Число атомів кисню (O) в кожній з формул дорівнює одиниці, вуглецю (С) - двом, водню (H) - шести. Зверніть увагу, що це різні речовини, так як однакову кількість атомів кожного елемента в їх молекулах розташоване по-різному. Тим не менш, масові частки кожного елемента в диметиловому ефірі і етанолі будуть однакові.
2
З використанням періодичної таблиці визначте атомну масу кожного елемента, що входить в хімічну формулу. Це число помножте на кількість атомів кожного елемента, розраховане на попередньому кроці. У використаному вище прикладі формула містить всього один атом кисню, а його атомарна маса з таблиці дорівнює 15,9994. Атомів вуглецю у формулі два, його атомарна маса дорівнює 12,0108, значить, сумарна вага атомів складе 12,0108 * 2 = 24,0216. Для водню ці цифри дорівнюють відповідно 6, 1,00795 і 1,00795 * 6 = 6,0477.
3
Визначте загальну атомарну масу кожної молекули речовини - складіть отримані на попередньому кроці числа. Для диметилового ефіру та етанолу ця величина повинна дорівнювати 15,9994 + 24,0216 + 6,0477 = 46,0687.
4
Якщо результат потрібно одержати в частках одиниці, складіть для кожного елемента, що входить у формулу, індивідуальну дріб. В її чисельнику повинна стояти величина, розрахована для цього елемента на другому кроці, а в знаменник кожного дробу поставте число з третього кроку. Отриману звичайну дріб можна округлити до потрібного ступеня точності. У використаному вище прикладі масова частка кисню становить 15,9994 / 46,0687? 16/46 = 8/23, вуглецю - 24,0216 / 46,0687? 24/46 = 12/23, водню - 6,0477 / 46, 0687? 6/46 = 3/23.
5
Для отримання результату у відсотках отримані звичайні дроби переведіть в формат десяткових і збільшіть в сто разів. У використаному прикладі масова частка кисню у відсотках виражається числом 8/23 * 100? 34,8%, вуглецю - 12/23 * 100? 52,2%, водню - 3/23 * 100? 13,0%.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!