як зменшити п≥нг adsl

ќсновна проблема ≥нтернет-каналу, створеного за допомогою телефонноњ л≥н≥њ, - це великий показник п≥нга. “обто швидк≥сть передач≥ пакет≥в м≥ж сервером ≥ кл≥Їнтом пор≥вн€но велика. ≤снують способи зменшенн€ п≥нга, не зб≥льшуючи при цьому швидк≥сть доступу в мережу.
як зменшити п≥нг adsl
≤нструкц≥€
1
—початку перев≥рте €к≥сть з'Їднанн€ вашого модему з телефонною л≥н≥Їю. ѕерев≥рте кабель, п≥дключений до модему. якщо на ньому присутн≥ численн≥ ушкодженн€, зам≥н≥ть др≥т. ѕ≥дключ≥ть спл≥ттер до телефонного кабелю. ¬≥дсутн≥сть цього пристрою значно зб≥льшуЇ п≥нг в мереж≥.
2
—киньте таблицю маршрутизац≥њ вашого DSL-модему. ƒл€ цього запуст≥ть ≥нтернет-браузер. ¬вед≥ть IP-адресу DSL-модему ≥ натисн≥ть клав≥шу Enter. ¬≥дкрийте меню Route Table ≥ натисн≥ть кнопку Clear. якщо програмне забезпеченн€ модему не дозвол€Ї самост≥йно скинути параметри таблиц≥ маршрутизац≥њ, то виконайте системну перезавантаженн€ пристрою. ƒл€ цього натисн≥ть кнопку Reset, розташовану на корпус≥ модему, ≥ утримуйте њњ к≥лька секунд.
3
ќновленн€ драйвер≥в мережевого адаптера, сполученого з модемом. ¬≥дкрийте диспетчер пристроњв ≥ з'€суйте назву ≥ модель мережевоњ карти. ¬≥дв≥дайте сайт виробника цього пристрою ≥ скачайте актуальну верс≥ю програмного забезпеченн€.
4
«акрийте програми, €к≥ пост≥йно використовую ≥нтернет-канал. ÷е можуть бути р≥зн≥ кл≥Їнти, призначен≥ дл€ сп≥лкуванн€, або програми-завантажувач≥. ¬имкн≥ть автоматичне оновленн€ антив≥русного ѕ«.  раще самост≥йно раз на день або тиждень натискайте кнопку Ђќновити в≥русн≥ базиї.
5
якщо ви використовуЇте багатопортовий DSL-модем, до €кого п≥дключено в≥дразу к≥лька комп'ютер≥в, то в≥дключайте непотр≥бн≥ ѕ  на той пер≥од, коли вам необх≥дний швидк≥сний ≥нтернет-канал. “елефонн≥ комун≥кац≥њ не витримують сильного навантаженн€, тому в≥дключенн€ додаткових пристроњв значно знизить п≥нг в мереж≥.