Як виникла мова

Мова по праву вважається одним з найважливіших придбань цивілізації. Без неї немислимо повноцінне спілкування і передача досвіду наступним поколінням. Зачатки мови виникли на зорі людської історії, коли далеким предкам сучасної людини знадобилося узгоджувати свої зусилля в боротьбі за виживання. З часом мова перетворилася на систему мовних засобів, призначену для зберігання та передачі інформації.
Як виникла мова
Інструкція
1
Володіння мовою є важливою ознакою людини, що відрізняє його від інших представників тваринного світу. Засоби спілкування у своєму розвитку слідували за розвитком первісної людини, послідовно проходив різні стадії еволюції.


2
Вчені не можуть в точності визначити той момент, коли вперше виникла мова. Ясно лише, що її виникнення було викликане потребами господарської діяльності людей, наприклад, необхідністю узгоджувати свої дії під час полювання. Дослідники справедливо припускають, що мова сформувалася не сама по собі, а в ході активної взаємодії з середовищем існування.
3
Існують різні теорії, що пояснюють походження мови. Деякі фахівці вважають, що на певному етапі розвитку людина пройшла через стадію мутації, що викликала до життя перші слова. Але така концепція, заснована на фізіологічних факторах, не в змозі пояснити, як з'явилися поняття, а слова знайшли сенс.
4
В основі більш правдоподібною еволюційної концепції розвитку мови лежить припущення про те, що людина навчилася говорити, щодня пристосовуючись до суворих зовнішніх умов і взаємодіючи з іншими членами спільноти. Мовне спілкування виникло тільки тоді, коли в цьому виникла об'єктивна потреба.
5
Першим етапом в розвитку мови стали найпростіші звукові сигнали. Залежно від ситуації вони могли означати потребу в допомозі або їжі, а також свідчили про агресивні наміри. Звуки і їх поєднання для більшої виразності супроводжувалися жестами. Зачатки такої мовної активності можна спостерігати у сучасних людиноподібних мавп.
6
Суспільство розвивалося, ускладнювалися стосунки між людьми. Складнішою ставала їх трудова діяльність, що вимагала не тільки наочно-образного, а й логічного мислення. Нові явища викликали до життя відповідні їм поняття, закріплювалися в мові. Поступово мова ускладнювалася, з'являлися слова, що позначали абстрактні категорії. Але тільки через тисячоліття мова досягла своєї вищої форми, коли з'явилася писемність, яка зробила передачу досвіду більш простою і ефективною.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!