Як написати роботу по дослідницької діяльності

Дослідницька дельность, результати якої потрібно оформити у відповідності з існуючими стандартами, починається ще в школі. Навіть якщо ви вибрали спеціальність, що не передбачає подібну діяльність, під час навчання в інституті вам доведеться писати такого роду праці.
Як написати роботу по дослідницької діяльності
Інструкція
1
Насправді, написання роботи по дослідницької діяльності починається задовго до того, як ви почнете оформляти її у письмовому вигляді. Спочатку виберіть об'єктивну область, об'єкт або предмет вашого наукового та дослідницького інтересу. Потім виберіть і сформулюйте тему роботи, проблему, вирішення якої вона буде присвячена. Тема повинна мати новизною та актуальністю. Щоб визначити це, вивчіть якомога більше публікацій з даної тематики, особливо ті, які з'явилися в останні кілька років. Сформулюйте цілі та завдання своєї дослідницької роботи.


2
Складіть робочий план і, слідуючи йому, коректуючи його в міру необхідності, проведіть дослідження з даної теми. Ретельно і детально фіксуйте всі результати, які вдасться отримати в експериментальній частині роботи.
3
Грамотне оформлення роботи з дослідницької діяльності - найважливіший її етап. Використовуйте при її оформленні ГОСТ 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідній роботі». Оформіть титульний лист з назвою навчального закладу, теми дослідження та прізвищем виконавця. На другому аркуші напишіть зміст. Всі сторінки своєї наукової праці пронумеруйте.
4
У вступі сформулюйте тему дослідження, обґрунтуйте актуальність роботи по ній, вкажіть проблему, об'єкт або предмет, який ви досліджували. Перерахуйте використовувані методи, структуру та етапи дослідження, дайте оцінку його практичної значущості.
5
Основна частина роботи може містити кілька глав. У першій проаналізуйте сучасний стан даної проблеми або об'єкта дослідження на основі аналізу публікацій і теоретично обґрунтуйте тему роботи. У наступних розділах опишіть теорію використовуваної методики дослідження і приведіть опис проведених експериментів з їх результатами. В останньому розділі основної частини проаналізуйте отримані результати, дайте оцінку їх практичної і, якщо є, економічної значущості. Кожну главу закінчуйте висновками.
6
У висновку сформулюйте підсумковий висновок за результатами своєї роботи і запропонуйте практичні рекомендації щодо їх використання. Відзначте, наскільки вам вдалося домогтися поставлених цілей, і позначте шляхи та перспективи подальшого дослідження проблеми. Завершіть оформлення роботи списком використаної літератури.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!