Як виділити в слові суфікс

Суфікси відносять до аффиксам, тобто службовим морфемам, за своїми властивостями протипоставленим центральної морфеме в слові - Корені. Словозмінні суфікси висловлюють граматичне значення слова, словотворчі потрібні для утворення нових однокореневих слів.
Як виділити в слові суфікс
Вам знадобиться
  • - аналізоване слово.
Інструкція


1
Виділення в слові суфікса викликає труднощі насамперед тому, що його місце розташування після кореня (або після іншого суфікса) часто сприймається однозначно. Безпомилково позначити суфікс можна тільки при умінні виділяти в слові закінчення і корінь. Тому, визначаючи цю морфему, користуйтеся алгоритмом: 1) Виділіть змінну частину слова - закінчення. Для цього поміняйте граматичну форму: вчительок-а - вчительок-и.2) «Відкинувши» закінчення, виділяйте корінь шляхом підбору однокореневих слів: вчитель, вчити, вчення і т.д. Позначте корінь (діл -). 3) Встановіть виробляє слово, яке дозволить виділити в складі похідної основи словотворчий засіб: вчити> вчитель> вчителька. У морфемном складі слова визначаються суфікси -і-, -тель-, -ніц.4) Перевірити, чи вірно виділені суфікси, допоможе спосіб підбору інших слів, що відносяться до тієї ж частини мови, що й разбираемое, з таким же суфіксом. Наприклад: уч-і-ть - будів-й-ть-уч-і-тель - будів-й-тель- уч-і-тель-ниць-а - по-і-тель-ниць-а.
2
Зверніть увагу, що суфікс, який зустрічається тільки в одному слові мови, називається Унификс: маски-Арад. Про такі випадки для виділення афіксів необхідно справлятися в словотворчих словниках.
3
Різновидом суфіксів є нульовою словотвірний суфікс. Про даному типі можна говорити тільки в тому випадку, якщо аналізоване слово сприймається всіма говорять як похідне від якого-небудь однокорінного слова, причому різниця в їх значеннях така, що в інших словах виражається звичайними «ненульовими» суфіксами. Наприклад, в парі «чоловік> дружина» похідне слово утворено за допомогою нульового суфікса, тому зазвичай значення вказівки на жіночу стать виражається суфіксами, обумовленими в основі: артист> артист-к-а- учитель-ниць-а: плавчих-их-а.
4
Для виділення формотворного (словозмінна) суфікса підберіть кілька слів із цієї граматичної категорії, оскільки такі суфікси характеризують не окрему граматичну форму, а відразу декілька.
5
Запам'ятайте, що до числа формотворчих суфіксів у російській мові відносять: 1) -л і нульовий суфікс у дієслівних формах минулого часу: так-л, пек-2) -і і нульовий суфікс у формах наказового способу дієслова: Скажіть-і, брось- 3) суфікси дієприкметників: ставши-ящ-ий, постави-ВШ-ий, поставлю-енн-ий і т.д.-4) суфікси дієприслівників: держ-а, оповіді-в, сид-ючи, виріс-ши- 5 ) суфікси порівняльної ступеня прикметників, прислівників і безособово-предикативних слів: живий-її, стар-ше, суворіше-е-6) суфікси у формах найвищому ступені прикметників: глубоч-айш-ий, красивий-ейш-ий.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!