Як списати витрати на ліцензію

Бухгалтерський облік ліцензій та пов'язаних з ними витрат найчастіше викликає масу питань. Насправді є лише деякі особливості у списанні вартості ліцензії та супутніх витрат.
Як списати витрати на ліцензію
Інструкція
1
Ліцензія - це спеціальний дозвіл на здійснення окремого виду діяльності, видане органом, що ліцензує, а також документ, що надає виняткові і невиключні права на використання результатів інтелектуальної діяльності за ліцензійною угодою. Тому потрібно розглядати бухгалтерський облік з двох позицій.


2
При отриманні ліцензії на заняття певними видами діяльності стягуються ліцензійні збори: 300 рублів - за розгляд заяву про надання ліцензії і 1000 рублів - безпосередньо за її видачу. Крім того, виникають витрати на консультаційні, юридичні або нотаріальні послуги.
3
Раніше витрати на придбання ліцензії ставилися до витрат майбутніх періодів і списувалися протягом усього терміну її дії. Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності» №99-ФЗ від 4 травня 2011 встановив, що ліцензії видаються безстроково. Тому списуйте залишкову вартість вже наявних на балансі, а також знову отриманих ліцензій на витрати одноразово.
4
При обліку супутніх витрат (консультаційних, юридичних та інших послуг) орієнтуйтеся на ст.272 НК РФ, яка передбачає можливість визнання витрат на дату розрахунків, дату пред'явлення документів до розрахунку або останній день звітного періоду.
5
Для відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних з придбанням ліцензії, зробіть проводки з кредиту рахунки 51 «Розрахунковий рахунок» в дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Потім спишіть сплачену суму з кредиту рахунку 60 або 76 в дебет рахунків: 20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» або 44 «Витрати на продаж» - залежно від виду діяльності вашого підприємства.
6
Якщо мова йде про ліцензії на користування невинятковими правами, тобто програмним забезпеченням, антивірусами, нормативно-правовими базами і т.д., застосовується рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів». Використовуйте наступні проводки: Дт 60 Кт 51 - відображено покупка програми-Дт 97 Кт 60 - вартість ліцензії віднесена до витрат майбутніх періодів-Дт 20 (25, 26, 44) Кт 97 - вартість ліцензії списано на витрати.
7
Момент визнання витрат залежить від методу, встановленого обліковою політикою. При методі нарахування витрати списуйте протягом терміну дії ліцензійного договору рівними частками щомісяця, а при касовому - одноразово.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!