Як списати програмне забезпечення

Підприємства в ході своєї діяльності користуються різними програмами. У зв'язку з цим виникає необхідність ведення обліку подібних витрат. При цьому порядок списання комп'ютерних програм залежить від того, які права на них були отримані організацією: виняткові або невиключні.
Як списати програмне забезпечення
Інструкція
1


Відобразіть програмне забезпечення у складі нематеріальних об'єктів підприємства, якщо на нього виникають виключні права на використання відповідно до вимог ПБО 14/2007. При цьому порядок відображення та списання залежить від вартості придбаної програми.
2
Спишіть витрати на придбання програми вартістю до 20 тисяч рублів одноразово, відкривши дебет за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» і кредит за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками» на відповідну суму. Якщо купується кілька ПЗ з вартістю кожного до 20 тис. Рублів, то рекомендується їх проводити в бухгалтерії окремо, щоб виробляти одноразове списання. В іншому випадку можуть виникнути складнощі в розрахунку амортизаційних відрахувань.
3
Врахуйте витрати на придбання програмного забезпечення на дебеті рахунку 08.5 «Придбання нематеріальних активів» у кореспонденції з рахунком 60. Після цього введіть ПО до складу нематеріальних активів, відбивши на дебеті рахунку 04 «Нематеріальні активи» і кредиті рахунку 08.5. Списання витрат проводиться за допомогою щомісячного розрахунку амортизаційних відрахувань, які відносяться на рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».
4
Купуйте програмне забезпечення з невинятковими правами. Оприбутковують програму на дебеті рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредиті рахунку 60. Списання ПО здійснюється рівними частками з кредиту рахунку 97 на дебет рахунку 44 «Витрати на продаж» або 26 «Загальногосподарські витрати», які відображають призначення і характер комп'ютерної програми. Суми списання розраховуються як відношення загальної вартості програми до числа місяців строку її використання.
5
Списуйте кожен місяць витрати на використання програми, за якою встановлено фіксовані щомісячні платежі, у складі поточних витрат, пов'язаних з реалізацією або виробництвом.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!