Як відобразити страховку в обліку

Підприємство в ході своєї діяльності може здійснювати страхування відповідальності, майна або працівників. Деякі бухгалтера стикаються з низкою труднощів щодо відображення в бухгалтерському обліку подібних витрат і доходів при настанні страхового випадку.
Як відобразити страховку в обліку
Інструкція


1
Підпишіть договір страхування і перерахуйте суму страхового внеску страховику. Відобразіть цю операцію в бухгалтерському обліку на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і дебеті рахунку 76.1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню». Згідно правилам, зазначеним у п.5 ПБО 10/99 «Витрати організації», дані витрати необхідно віднести до витрат майбутніх періодів. Для цього відкрийте кредит рахунку 76.1 і віднесіть суму страховки на дебет рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів».
2
Визначте термін дії договору страхування. Розділіть суму страховки на кількість місяців, зазначених в угоді. Отриманий результат списується щомісяця з кредиту рахунку 97 на дебет рахунку 20 «Основне виробництво», 44 «Витрати на продаж» або 26 «Загальногосподарські витрати».
3
Відобразіть в бухгалтерському обліку настання страхового випадку та отримання страхового відшкодування. Якщо в непридатність прийшов об'єкт основних засобів, то спочатку необхідно списати його первісну вартість кредиту рахунки 01 «Основні засоби» на дебет рахунку 01.1 «Вибуття основного засобу». Спишіть нараховану амортизацію кредиту рахунки 01.1 на дебет рахунку 02 «Амортизація ОС». Після цього віднесіть на дебет рахунку 76.1 залишкову вартість вибуває основного засобу. Отримайте страхове відшкодування і відобразіть його на кредиті рахунку 76.1 і дебеті рахунку 51, після чого спишіть не компенсовані втрати на дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки» з рахунку 76.1.
4
Нарахуйте страхове відшкодування працівнику підприємства, яке належить від страхової компанії в результаті настання страхового випадку. Відобразіть цю операцію на кредиті рахунку 73 «Розрахунки з персоналом» і дебеті рахунку 76.1. Отримайте стразового відшкодування: кредит 76.1 - дебет 51. Виплатіть з каси підприємства працівникові належну суму: кредит 50 - дебет 73.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!