Як відобразити в обліку повернення до бюджету

Комерційні організації можуть отримувати кошти з бюджетів держави в якості допомоги. У цьому випадку порядок обліку їх отримання та використання регулюється ПБО 13/2000 «Облік державної допомоги». Залишок невикористаних коштів має бути повернений до відповідного бюджету.
Як відобразити в обліку повернення до бюджету
Інструкція
1


Відобразіть в бухгалтерському обліку отримання державної допомоги з бюджету, використовуючи рахунок 86 «Цільове фінансування». Зробіть запис проводки: Дебет рахунку 51 «Розрахунковий рахунок», Кредит рахунку 86 «Цільове фінансування» - отримана з бюджету державна допомога.
2
Спишіть витрати по заходу, на яке виділено державну допомогу, в дебет рахунку 91.2 «Інші витрати» в кореспонденції з рахунками витрат. Наприклад: - Дебет рахунку 91.2 «Інші витрати», Кредит рахунку 10 «Сировина і матеріали» - списана вартість матеріалів, витрачених на захід, що фінансується з бюджета-- Дебет рахунку 91.2 «Інші витрати», Кредит рахунку 70 «Заробітна плата» - нарахована заробітна плата основних робітників.
3
Увімкніть суми отриманої державної допомоги в період визнання витрат, на фінансування яких вони надані, до складу інших доходів організації проводкою: Дебет рахунку 86 «Цільове фінансування», Кредит рахунку 91.1 «Інші доходи» - врахована сума державної допомоги у складі інших доходів у розмірі, необхідному для компенсації витрат на державний захід.
4
Оформіть повернення державної допомоги в бюджет держави, якщо у вас залишилася сума невикористаних бюджетних коштів. Проводка в бухгалтерському обліку буде наступною: Дебет рахунку 86 «Цільове фінансування», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» - перерахована до бюджету сума невитраченою державної допомоги.
5
Розкрийте в пояснювальній записці бухгалтерської звітності отримання державної допомоги, якщо її суми істотні для характеристики фінансового стану та фінансових результатів діяльності вашої організації.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!