як в≥добразити в бухгалтерському обл≥ку буд≥вництво

ƒл€ в≥дображенн€ буд≥вництва в бухгалтерському обл≥ку використовуютьс€ т≥ ж рахунки, що ≥ в обл≥ку будь-€кого ≥ншого виробничого п≥дприЇмства. ќдн≥Їю з особливостей при цьому Ї необх≥дн≥сть в≥дображати доходи ≥ витрати окремо по кожному об'Їкту буд≥вництва.
як в≥добразити в бухгалтерському обл≥ку буд≥вництво
≤нструкц≥€
1
¬≥добраз≥ть варт≥сть матер≥ал≥в в бухгалтерському обл≥ку при виконанн≥ буд≥вельних роб≥т з матер≥ал≥в власного придбанн€ проводками: - ƒебет рахунку 10 Ђ—ировина ≥ матер≥алиї,  редит рахунку 60 Ђ–озрахунки з постачальникамиї - врахован≥ придбан≥ дл€ буд≥вництва матер≥али-- ƒебет рахунку 19 Ђѕƒ¬ по придбаних матер≥альних ц≥нностейї,  редит рахунку 60 Ђ–озрахунки з постачальникамиї - врахований ѕƒ¬ по оприбуткованих буд≥вельних матер≥ал≥в - ƒебет рахунку 20 Ђќсновне виробництвої,  редит рахунку 10 Ђћатер≥алиї - списан≥ фактично витрачен≥ матер≥али по об'Їктах буд≥вництва.
2
—пиш≥ть в дебет рахунку 20 ≥нш≥ витрати, пов'€зан≥ з≥ буд≥вництвом цих об'Їкт≥в: на зароб≥тну плату основних роб≥тник≥в, на допом≥жн≥ виробництва ≥ т.д., зробивши проводку: - ƒебет рахунку 20 Ђќсновне виробництвої,  редит рахунку 70 Ђ«ароб≥тна платаї (23 Ђƒопом≥жне виробництвої, 25 Ђ«агальновиробнич≥ витратиї, 26 Ђ«агальногосподарськ≥ витратиї).
3
—клад≥ть проводки п≥сл€ завершенн€ роб≥т на об'Їкт≥ буд≥вництва ≥ здач≥ його замовнику: - ƒебет рахунку 62 Ђ–озрахунки з покупц€ми ≥ замовникамиї,  редит рахунку 90 Ђѕродаж≥ї (субрахунок Ђ¬иручкаї) - об'Їкти здан≥ замовнику за кошторисноњ вартост≥-- ƒебет рахунку 90 Ђ ѕродаж≥ ї(субрахунокЂ —об≥варт≥сть ї),  редит рахунку 20Ђ ќсновне виробництво ї- списана соб≥варт≥сть виконаних замовлень в розр≥з≥ кожного з них.
4
¬изначте дох≥д по окремих виконаним роботам або по об'Їкту буд≥вництва в ц≥лому. ” цьому випадку обчисл≥ть р≥зницю м≥ж обс€гом виконаних роб≥т за обл≥ковий пер≥од ≥ припадаЇ на них витратами.
5
” раз≥ €кщо замовник постачаЇ на стройку окрем≥ матер≥али, в≥добраз≥ть в бухгалтерському обл≥ку буд≥вництво такого об'Їкта наступними проводками: - ƒебет рахунку 41 Ђ“овариї,  редит рахунку 60 Ђ–озрахунки з постачальникамиї - врахован≥ буд≥вельн≥ матер≥али-- ƒебет рахунку 19 Ђѕƒ¬ по придбаних матер≥альних ресурс≥вї,  редит рахунку 60 - в≥дображено ѕƒ¬ за врахованими матер≥алам-- дебет рахунку 60,  редит рахунку 51 Ђ–озрахунковий рахунокї - оплачена поставка стройматер≥алов-- ƒебет рахунку 62 Ђ–озрахунки з постачальниками та п≥др€дникамиї,  редит рахунку 90 Ђѕродаж≥ї (субрахунок Ђ¬иручкаї) - врахована виручка за стройматер≥али-- ƒебет рахунку 90 Ђѕродаж≥ї,  редит рахунку 41 Ђ“овариї - списана варт≥сть матер≥ал≥в.
6
—пиш≥ть дал≥ отриман≥ в≥д замовника матер≥али, а також ≥нш≥ витрати з буд≥вництва об'Їкта, на рахунки витрат у звичайному пор€дку. ѕри складанн≥ акт≥в виконаних роб≥т по кошторисноњ вартост≥, варт≥сть матер≥ал≥в замовника в≥дбиваЇтьс€ в них окремим р€дком Ђѕоверненн€ матер≥ал≥вї (п≥сл€ р€дка Ђ–азомї) ≥ зменшуЇ кошторисну варт≥сть буд≥вельно-монтажних роб≥т.

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!