Як відобразити в бухгалтерському обліку будівництво

Для відображення будівництва в бухгалтерському обліку використовуються ті ж рахунки, що і в обліку будь-якого іншого виробничого підприємства. Однією з особливостей при цьому є необхідність відображати доходи і витрати окремо по кожному об'єкту будівництва.
Як відобразити в бухгалтерському обліку будівництво
Інструкція
1
Відобразіть вартість матеріалів в бухгалтерському обліку при виконанні будівельних робіт з матеріалів власного придбання проводками: - Дебет рахунку 10 «Сировина і матеріали», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - враховані придбані для будівництва матеріали-- Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - врахований ПДВ по оприбуткованих будівельних матеріалів - Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунку 10 «Матеріали» - списані фактично витрачені матеріали по об'єктах будівництва.
2
Спишіть в дебет рахунку 20 інші витрати, пов'язані зі будівництвом цих об'єктів: на заробітну плату основних робітників, на допоміжні виробництва і т.д., зробивши проводку: - Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунку 70 «Заробітна плата» (23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати»).
3
Складіть проводки після завершення робіт на об'єкті будівництва і здачі його замовнику: - Дебет рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», Кредит рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Виручка») - об'єкти здані замовнику за кошторисної вартості-- Дебет рахунку 90 « Продажі »(субрахунок« Собівартість »), Кредит рахунку 20« Основне виробництво »- списана собівартість виконаних замовлень в розрізі кожного з них.
4
Визначте дохід по окремих виконаним роботам або по об'єкту будівництва в цілому. У цьому випадку обчисліть різницю між обсягом виконаних робіт за обліковий період і припадає на них витратами.
5
У разі якщо замовник постачає на стройку окремі матеріали, відобразіть в бухгалтерському обліку будівництво такого об'єкта наступними проводками: - Дебет рахунку 41 «Товари», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - враховані будівельні матеріали-- Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних ресурсів», Кредит рахунку 60 - відображено ПДВ за врахованими матеріалам-- дебет рахунку 60, Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» - оплачена поставка стройматеріалов-- Дебет рахунку 62 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», Кредит рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Виручка») - врахована виручка за стройматеріали-- Дебет рахунку 90 «Продажі», Кредит рахунку 41 «Товари» - списана вартість матеріалів.
6
Спишіть далі отримані від замовника матеріали, а також інші витрати з будівництва об'єкта, на рахунки витрат у звичайному порядку. При складанні актів виконаних робіт по кошторисної вартості, вартість матеріалів замовника відбивається в них окремим рядком «Повернення матеріалів» (після рядка «Разом») і зменшує кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!