Як перевести матеріали в основні засоби

Витрати, пов'язані з реконструкцією або придбанням основних засобів, називаються капітальними. Бухгалтерський облік цих витрат здійснюється з використанням активного рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». За дебетом враховуються витрати на будівництво або придбання основних засобів, за кредитом - вартість основних засобів, введених в експлуатацію. Дебетове сальдо відображає вартість незавершеного будівництва.
Як перевести матеріали в основні засоби
Інструкція
1
Оформіть надходження основних засобів в організацію проводками на підставі прибуткових документів: - Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - оприбутковані основні кошти, отримані від поставщіка-- Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - врахований ПДВ по оприбуткованих основним коштим.
2
Відобразіть витрати, пов'язані з придбанням цього основного кошти, склавши проводку: Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - враховані витрати на доставку основного кошти.
3
Складіть акт прийому-передачі основного кошти за формами № ОЗ-1 і № ОЗ-2 (для введення в експлуатацію будівель і споруд), оформіть інвентарну картку з присвоєнням номера об'єкту обліку за формою № ОЗ-6.
4
Відобразіть в бухгалтерському обліку введення в експлуатацію придбаного основного кошти по сформованої первісної вартості проводкою: Дебет рахунку 01 «Основні кошти», Кредит рахунку 08« Вкладення в нематеріальні активи ».
5
Враховуйте при господарському способі виробництва витрачені матеріали на будівництво або реконструкцію основних засобів складанням проводок: Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 10 «Матеріали». Відносите також в дебет цього рахунку інші витрати, пов'язані з будівництвом або реконструкцією основних засобів.
6
Якщо будівельне підприємство виконує капітальні роботи для власних потреб, враховуйте в цьому випадку вартість матеріалів та інші витрати на капітальні вкладення на рахунку 20 «Основне виробництво». Спишіть по закінченні робіт ці витрати проводками: - Дебет рахунку 90 «Продажі», Кредит рахунку 20 «Основне виробництво» - Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 90 «Продажі».
7
При нарахуванні ПДВ на вартість капітальних вкладень, вироблених для власних потреб, оформіть проводку: Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ»).
8
Оформіть акт прийому-передачі основних засобів за формою № ОЗ-1 (№ ОЗ-2). Якщо проводилася реконструкція основного кошти, складіть акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів за формою № ОС-3.
9
Внесіть відомості про капітальний ремонт в інвентарну картку обліку об'єкта основних засобів. Складіть наступну проводку по закінченні його будівництва (капітального ремонту): Дебет рахунку 01 «Основні кошти», Кредит рахунку 08« Вкладення у необоротні активи ».

Увага, тільки СЬОГОДНІ!