Як відобразити амортизацію в балансі

Будь-яке майно з плином часу піддається зносу, тому в бухгалтерському обліку на основні засоби та нематеріальні активи, наявні на балансі організації, нараховується амортизація. У звітності вона відображається за відповідними статтями необоротних активів шляхом зменшення загальної вартості майна на суму зносу.
Як відобразити амортизацію в балансі
Вам знадобиться
  • - ПБУ 6/01 «Облік основних засобів»;
  • - ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів».
Інструкція
1
При відображенні в балансі амортизації керуйтеся ПБУ 6/01 «Облік основних засобів» та ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів». Її нарахування можна робити одним із способів:- лінійним;
- зменшуваного залишку;
- списання вартості за сумою чисел років періоду корисного використання;
- списання вартості пропорційно обсягу продажів.

2
У бухгалтерському обліку операції з основними засобами ведуться на однойменному рахунку 01, а їх амортизація - на рахунку 02. Сформуйте оборотно-сальдову відомість за рахунками, обчисліть різницю між дебетовим сальдо рахунку 01 і кредитовим сальдо рахунку 02. Отримане значення вкажіть у рядку 1130 балансу « Основні засоби ».
3
Якщо ваше підприємство здає майно в оренду, враховуйте його знос на субрахунку «Амортизація майна, наданого в тимчасове користування» і не зменшуйте вартість основних засобів у балансі.
4
Крім того, існує особлива група необоротних активів, на які нараховується амортизація - незавершені будівництвом об'єкти нерухомості, що відображаються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». Якщо ваша організація фактично закінчила будівельні та оздоблювальні роботи і почала експлуатацію будівлі або споруди, списуйте суму амортизації з кредиту рахунку 02 в дебет рахунку 08 незалежно від того, зареєстровано право власності чи ні. Вкажіть вартість об'єкта нерухомість за мінусом зносу у складі основних засобів по рядку 1130 бухгалтерського балансу.
5
При відображенні в звітності амортизації нематеріальних активів внесіть в рядок балансу 1110 різницю між дебетовим сальдо рахунку 04 «Нематеріальні активи» і кредитовим сальдо рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів». Крім того, ви можете встановити порядок нарахування амортизації без застосування рахунку 05. Для цього включіть відповідний пункт до наказу про облікову політику. У такому випадку нараховуйте знос нематеріальних активів на рахунку 04, а при формуванні балансу вказуйте в рядку 1110 дебетове сальдо рахунку 04.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!