Як відобразити в бухобліку послуги банку

У процесі розрахунків з контрагентами юридичні особи найчастіше використовують послуги банку. Як правило, банківські відділення за звершення операції стягують комісію. Грошові кошти, зняті за розрахунково-касове обслуговування, неодмінно повинні відображатися у бухгалтерському та податковому обліку, адже вони зменшують базу оподаткування і відображаються в бухгалтерському балансі.
Як відобразити в бухобліку послуги банку
Інструкція
1
Насамперед при обліку витрат, що здійснюються організацією, керуйтеся ПБО 10/99. З цього документа випливає (пункт 11 розділ 3), що витрати на банківське обслуговування слід враховувати у складі інших витрат.


2
На підставі виписки з розрахункового рахунку, квитанції або меморіального ордера відобразіть списання суми за розрахунково-касове обслуговування в бухгалтерському обліку. Зробіть це за допомогою проводок: Д91 субрахунок «Інші витрати» К76 (60) - відображено нарахування суми за РКО- Д76 (60) К51 - списана з розрахункового рахунку сума за РКО.
3
Обов'язково перевірте в договорі з банком наявність умови списання комісії. Також подивіться, чи правильно розрахована сума комісії, так як при податковій перевірці інспектор обов'язково зверне на це увагу, і якщо сума перевищує встановлений відсоток - буде перерахована сума податку на прибуток, а на відсутню суму донараховано пені.
4
У деяких випадках комісія банку обкладається податком на додану вартість, наприклад, при оформленні картки із зразками підписів. У цьому випадку вимагайте у обслуговуючого банку правильно заповнену рахунок-фактуру з вхідним ПДВ. На підставі податкового документа в бухгалтерському обліку відобразіть це таким чином: Д19 К76 (60) - відбита сума вхідного ПДВ-Д68 К19 - прийнята до відрахування сума ПДВ.
5
У тому випадку, якщо ви користуєтеся системою «Банк-клієнт», послуги за обслуговування програми відобразіть на рахунку 97, тобто у складі витрат майбутніх періодів. Не забудьте щомісяця виробляти амортизаційні відрахування за встановленим програмному забезпеченню.
6
Відобразіть послуги банку у звіті про прибутки (форма №2) по рядку 130 «Позареалізаційні витрати». Визнаються ці витрати в тому податковому періоді, в якому вони були здійснені.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!