Частка як частина мови

Частинку деколи можна сплутати з іншими службовими частинами мови. Хоча вона не є повноправним членом пропозиції, вона здатна внести плутанину, через що можна, наприклад, поставити зайву кому. Час від часу варто повторювати шкільну програму і освіжати в пам'яті базові речі, щоб не допускати простих помилок.
Частка як частина мови

Частка як частина мови


Частка відноситься до службових частин мови і служить для вираження різних смислових відтінків слів і словосполучень, а також для утворення форм слів. Вони не є членами речення і не змінюються. Всі існуючі частинки можна розділити на два розряди: смислові і формотворчих.

Хоча частки не є членами речення, у школі прийнято підкреслювати частку не разом з тим словом, до якого вона относітся- як правило таким словом виступає дієслово.Смислові частки, як випливає з назви, необхідні для вираження смислових відтінків, тонкощів, нюансів. Залежно від значення, вони класифікуються за такими групами:
1) негативні: ні, ні, зовсім не, далеко не, аж ніяк не;
2) питальні: хіба, невже, чи (ль);
3) вказівні: ось, он;
4) уточнюючі: саме, прямо, як раз, точно, точнісінько;
5) обмежувальні / видільні: тільки, виключно, лише, майже, єдино, то;
6) оклику: що за, як, ну (і);
7) підсилювальні: навіть, же, ні, адже, вже, все таки, ну;
8) пом'якшувальні: -ка, -то, -с;
9) зі значенням сумніви: ледь (чи), навряд (чи).

Формотворчих - це частинки, необхідні для утворення наказового або умовного способу: б, нехай, нехай, давай, так. Такі частинки завжди є компонентами дієслівної форми, а отже входять до складу того ж члена пропозиції, що і дієслово.
Деякі дослідники виділяють додаткову групу частинок, що не потрапляють ні під одну з перерахованих вище категорій: мовляв, нібито, мовляв.

Класифікації

Частинки також класифікують за походженням на первісні і непервообразние. До першої групи входять, в основному, просторічні і маловживаних частинки пак, бач, нехай, мовляв, либонь бач, ті, чай, ну-с, ин, де, а також же так, -ка, ні, таки. Всі інші частинки відносяться до другої групи.

Зверніть увагу, що багато частинки за своїми властивостями наближені до прислівники, сполучники, вигуки і вступним словам.

Існує поділ і за складом: на прості, складові, розчленовували і не розчленовується частинки. До перших відносяться всі частинки, що складаються з одного слова, до других - утворені з двох і більше слів, до третього - всі частинки, які можуть бути розділені в реченні іншими словами (як б не, аби не, хай би, швидше б, тільки б, хоч би, трохи (було) не, трохи (чи) не та ін.), до четвертим - ті, що розділені бути ніяк не можуть. Також існує нечисленна група так званих фразеологізованих частинок: що ні (на) є, точь-в-точь, чи то справа, не інакше (як), немає щоб, того й (гляди / чекай).

Увага, тільки СЬОГОДНІ!