Як знайти в слові закінчення

Закінчення - це словозмінна морфема, за допомогою якої утворюються різні форми одного слова. Служать закінчення для зв'язку слів у реченнях і словосполученнях і несуть граматичну функцію. Вміння виділити в слові закінчення допомагає визначити рід, число, відмінок або особа різних частин мови.
Як знайти в слові закінчення
Інструкція
1
Закінчення зазвичай стоїть після основи, в кінці слова, і вказує на число, рід, відмінок або особа. Наприклад, у словосполученні «цел-ую недел-ю» закінчення говорять про знахідному відмінку, жіночому роді і однині, а в реченні «Я целу-ю» - про 1 обличчі, однині і теперішньому часі.
2
У деяких словоформах після закінчення може йти постфікси: «катав-а-сь - катав-і-сь». Тут «-а» і «-і» - змінювані морфеми, вони є закінченнями, а «-сь» - постфікси - він залишається без зміни.
3
У різних частин мови закінчення мають свої граматичні значення. У особових займенників, іменників і числівників по закінченню можна визначити відмінок і число-у дієприкметників, прикметників і деяких займенників - не тільки відмінок і число, а й рід- у дієслів теперішнього і майбутнього часу воно вказує на обличчя і кількість, а минулого - рід і число. Наприклад, закінчення «-а» в словоформи «вода» виражає значення жіночого роду, однини, називного відмінка. А закінчення «-ими» в слові «зеленими» говорить про множині і орудному відмінку.
4
Закінчення може виражатися різною кількістю звуків: «вікн-о - окн-ом». У першій словоформе закінчення виражено одним звуком «-о», а в другій двома - «-ом».
5
У ряді словоформ закінчення не виражається за якими-небудь звуками або буквами і буває нульовим. Воно виявляється при відмінюванні і наступному порівнянні різних форм одного слова. Наприклад, «орел - орла - орлу». У словоформи «орел» - нульове закінчення, яке при розборі слова за складом позначається знаком порожнього квадратика, намальованого після слова.
6
Щоб виділити закінчення, необхідно змінити слово (провідмінювати або Проспрягай його). Змінна частина слова і буде закінченням: «будинок - будинок-а», «летн-ий - літн-його», «бурчить-у - бурчить-іт».
7
У російській мові є слова, у яких немає закінчення. Вони називаються незмінними («кашне», «кава», «кафе»), також не мають закінчень все деепричастия («читаючи», «статут», «задумавши») і прислівники («бігом», «добре», «зліва» ).
8
Важливо відрізняти слова з нульовим закінченням від не мають закінчення лексем. Наприклад, у пропозиціях «Він весело подивився на нас» і «Обличчя її було весело» є близькі слова «весело». У першому реченні воно є наріччям (подивився (як?) Весело), незмінною частиною мови, яка не має закінчень. Морфема «-о» в говіркою є суфіксом. А в другому - «весело» - короткий прикметник (особа (яке?) Весело), яке змінюється по числах та пологах. «Особи весел-и», «дівчина весел-а», «розповідь весел», отже «-о» в слові «весело» буде закінченням.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!