як розрахувати операц≥йний прибуток

ќперац≥йна прибуток - ÷е прибуток, €ка утворюЇтьс€ за рахунок р≥зниц≥ м≥ж валовою прибутокю та операц≥йними витратами. ¬с≥ орган≥зац≥њ, €к≥ зд≥йснюють господарську д≥€льн≥сть, можуть розрахувати такий ф≥нансовий показник.
як розрахувати операц≥йний прибуток
≤нструкц≥€
1


¬изначте суму операц≥йних витрат. ƒл€ цього склад≥ть вс≥ адм≥н≥стративн≥ витрати (оплата персоналу, в≥дсотки по кредиту або позики ≥ т.д.), комерц≥йн≥ витрати (–еклама, транспортн≥ витрати та ≥нше), безнад≥йну суму кредиторськоњ заборгованост≥.
2
¬ирахуйте суму операц≥йних доход≥в. ¬ключ≥ть сюди надходженн€ в≥д ваших контрагент≥в, в≥дсотки, отриман≥ внасл≥док виданих позик ≥ кредит≥в, надходженн€ за договорами оренди ≥ чисту прибуток в≥д продажу основних засоб≥в.
3
ѕорахуйте валову прибуток. ƒл€ цього розрахуйте виручку, отриману в≥д реал≥зац≥њ товар≥в ≥ наданн€ послуг (або роб≥т). “акож розрахуйте соб≥варт≥сть продукц≥њ. ѕ≥сл€ цього з виручки в≥дн≥м≥ть соб≥варт≥сть. ќтриманий результат ≥ буде валовий прибутокю.
4
“епер перейд≥ть до розрахунку операц≥йного прибутку. ƒл€ цього до суми валового прибутку додайте загальну суму операц≥йних доход≥в ≥ в≥дн≥м≥ть величину операц≥йних витрат. ќтримане число ≥ буде таким показником, €к операц≥йна прибуток.
5
якщо ви заповнюЇте зв≥т про прибутки ≥ збитки (форма є2), вкаж≥ть суму операц≥йних витрат по р€дку 050. ƒл€ цього п≥дсумуйте р€дки 020 (соб≥варт≥сть проданих товар≥в, роб≥т ≥ послуг), 030 (комерц≥йн≥ витрати), 040 (управл≥нськ≥ витрати). ѕот≥м з р€дка 010 (виручка, отримана в≥д продажу товар≥в, роб≥т або послуг) в≥дн≥м≥ть отриману вище суму. –езультат запиш≥ть у р€док 050.

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!