Як розрахувати комерційні витрати

До комерційних витрат відносяться витрати підприємства на відвантаження і реалізацію товарів. При цьому їх розрахунок і порядок визнання залежить не тільки від виду діяльності компанії, але і від облікової політики. У зв'язку з цим існує кілька варіантів обліку подібних витрат у собівартості продукції.
Як розрахувати комерційні витрати
Інструкція
1
Визначте комерційні витрати підприємства, яке здійснює промислову діяльність. До них відносяться витрати на: упаковку і затарювання виробів на складах- доставку продукції на станції отправленія- вантаження в автомобілі, вагони, судна та інші транспортні засоби-комісійні збори посередницьких фірм представницькі витрати- рекламу та інші аналогічні потреби компанії.


2
Складіть список комерційних витрат підприємства, яке займається торговельною діяльністю. У цьому випадку враховуються витрати на оплату праці, перевезення товару, оренду, утримання приміщень, зберігання продукції, реклами, представницькі та інші витрати фірми.
3
Відобразіть комерційні витрати організації, зайнятої в переробці та заготівлі сільськогосподарської продукції. До них відносять общезаготовітельние витрати, витрати на утримання приймалень та заготівельних пунктів, а також на утримання птиці і худоби на базах.
4
Враховуйте всі комерційні витрати на дебеті рахунку 44 «Витрати на продаж» в кореспонденції з рахунком 10 «Матеріали», рахунком 11 «Тварини на вирощуванні», рахунком 45 «Товари відвантажені», рахунком 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» та інше. Накопичені суми списуються на дебет рахунку 90 «Продажі» повністю або пропорційно обсягу реалізованих товарів.
5
Сформуйте і затвердите облікову політику підприємства з розрахунку і відображенню комерційних витрат. Варто відзначити, що якщо дані витрати визнаються не повною мірою, то підприємство зобов'язане розподілити їх за певними видами витрат, які встановлюються інструкцією із застосування плану рахунків.
6
Розрахуйте комерційні витрати як оборот дебету субрахунка 90 «Собівартість продажів» і кредиту рахунку 44. Відобразіть результат в рядку 030 звіту про прибутки і збитки за формою 2.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!