Як знайти прибуток від реалізації

Прибуток від реалізації продукції є одним з головних показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Підсумки роботи фірми зазвичай підводяться щоквартально після складання бухгалтерської звітності. Однак, прибуток від реалізації можна підраховувати щомісяця.
Як знайти прибуток від реалізації
Вам знадобиться
  • - дані бухгалтерського обліку про виручку від реалізації і витрати на виробництво і реалізацію (собівартості).


Інструкція
1
Визначте виручку від реалізації готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг за аналізований період. Якщо ви використовуєте для цього дані бухгалтерської звітності, знайдіть її суму у Звіті про прибутки і збитки організації по рядку 010 «Виручка від продажу» (там вона вказується за вирахуванням ПДВ). Якщо вам необхідно розрахувати її за будь-який місяць за даними бухгалтерського обліку, то для визначення виручки візьміть підсумкову суму обороту по кредиту рахунку 90.1 «Продажі». Відніміть з цієї цифри дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ»).
2
Визначте собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. У Звіті про прибутки і збитки - це цифра по рядку 020 «Собівартість». За даними бухгалтерських рахунків - це обороти за дебетом рахунка 90.2 «Собівартість». Знайдіть комерційні та управлінські витрати у Звіті про прибутки і збитки (рядок 030 і 040). Суму комерційних витрат можна визначити за даними бухгалтерського обліку - це оборот за дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж». Управлінські витрати за період - це сума за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати».
3
Розрахуйте прибуток від реалізації за період за формулою: П = В - С - КР - УР, де: В - виручка від реалізації товарів, С - собівартість реалізованих товарів, КР - комерційні витрати, УР - управлінські витрати. Знайдіть прибуток від реалізації, обчисливши різницю між виручкою від продажів (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними та управлінськими витратами.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!