Що таке рентабельність продажів

Рентабельність виступає одним з показників ділової активності підприємства, які необхідні для прийняття управлінських рішень. Вона застосовується при аналізі фінансової звітності, оцінці господарської діяльності, процесу ціноутворення. Рівень ефективності продажів характеризує їх рентабельність.
Що таке рентабельність продажів


Рентабельність продажів показує, яка частина виручки підприємства припадає на прибуток, і виражається їх співвідношенням:
Рентабельність продажів = Прибуток / Виручка х 100%.

При цьому її розрахунок можна провести за різними видами прибутку: валовий, операційної, тобто від основної діяльності, і чистою. Формули обчислення виглядають наступним чином:
- Рентабельність продажів за валовим прибутком = Валовий прибуток / Виручка х 100%;
- Операційна рентабельність = Прибуток від продажів / Виручка х 100%;
- Рентабельність по чистому прибутку = Чистий прибуток / Виручка х 100%.

Коефіцієнт рентабельності по чистому прибутку показує, скільки чистого прибутку підприємство має з 1 рубля продажів, тобто скільки вільних коштів залишається в розпорядженні після фінансування витрат на основну діяльність, виплати відсотків за кредитами, інших витрат і сплати податків. Показник рентабельності за валовим прибутком характеризує основну діяльність компанії і дозволяє визначити частку собівартості в продажах і торгову націнку.

Рентабельність продажів розраховується за даними звіту про прибутки і збитки (форми №2 бухгалтерського балансу) на звітну дату. Для об'єктивної оцінки потрібно розглядати її в динаміці, тобто за кілька періодів. На підставі аналізу зміни коефіцієнта можна зробити висновок про ефективність управління бізнесом: зростання свідчить про грамотних і вірних рішеннях керівництва організації, а зниження - про можливі проблеми в діяльності.

Зміна коефіцієнта рентабельності продажів в ту або іншу сторону може бути пов'язано з різними факторами: ростом абсолютного показника прибутку, зменшенням обсягу реалізації і т.д. Важливо визначити причини: при підвищенні цін на продукцію та послуги може бути нормальним і низьке значення, але якщо воно пов'язане зі зниженням купівельного попиту й інтересу до продукту компанії, це розцінюється як насторожуючий фактор.

На тлі впровадження перспективних технологій або освоєння нових видів діяльності часто відзначається тимчасове зменшення показника рентабельності продажів. Однак при правильно обраній стратегії розвитку в подальшому вкладення окупляться, і коефіцієнт прибутковості може зрости до колишнього рівня і подолати його.