Як оприбуткувати списаний товар

У процесі діяльності торгових організацій необхідно своєчасно виявляти і списувати товари з вичерпаним терміном зберігання і браковані товари для уникнення конфліктів з покупцями і перевіряючими організаціями. При цьому виникає питання, як врахувати списаний товар в бухгалтерському обліку організації.
Як оприбуткувати списаний товар
Інструкція
1
Виявити товари, що прийшли в непридатність, з простроченим терміном зберігання, пошкоджені товари. Для цього проведіть інвентаризацію, оформивши її результати інвентаризаційної описом за формою № інв-3 і слічітельнуювідомість результатів інвентаризації за формою № інв-19. У документі повинні бути відмітки про товар з вичерпаним терміном придатності, пошкодженому товар і т.д.


2
Складіть акт про списання товарів за формою № ТОРГ-16. Перерахуйте в документі товари, що підлягають списанню та вкажіть причини списання. Якщо списуються товари знаходяться в торговому залі, оформіть акт їх вилучення з торгового залу.
3
Оформіть вилучення списаних товарів з продажу бухгалтерським проведенням: Дебет рахунку 41, субрахунок «Товари з вичерпаним терміном придатності», Кредит рахунку 41, субрахунок «Товари на складі (в торговому залі)» - товари вилучені з продажу.
4
Спишіть вартість вибулих товарів проводкою: - Дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей», Кредит рахунку 41, субрахунок «Товари з вичерпаним терміном придатності» - врахована вартість списаних товарів з вичерпаним терміном придатності.
5
Потім спишіть вартість торгової націнки по вибулим товарах: Дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей», Кредит рахунку 42 «Торгова націнка» - врахована сума торгової націнки по товарах, вибулим в результаті нестачі або псування.
6
Увімкніть вартість списаних товарів і торгової націнки по ним до складу інших витрат організації: Дебет рахунку 91, субрахунок «Інші витрати», Кредит рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - списана вартість товарів з вичерпаним терміном придатності та торгової націнки по ним в інші витрати організації.
7
Оформіть повернення списаного товару постачальнику, якщо встановлено, що ушкодження товару зумовлено браком виробництва: - Дебет рахунку 41 «Товари на складі (в торговому залі)», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - сторнирована вартість бракованих товарів, що повертаються поставщіку-- Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - сторнований ПДВ за повертаним товарам-- Дебет рахунку 68 субрахунок «Розрахунки з ПДВ», Кредит 19 «ПДВ по придбаних цінностей» - сторнований ПДВ, раніше прийнятий до відрахування.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!