Що таке політологія як наука

В ряду суспільних наук прийнято виділяти ті дисципліни, які пов'язані з політикою. Ця сфера людської діяльності здавна займала важливе місце в житті як окремих держав, так і всієї людської цивілізації в цілому. За довгі роки сформувалася ціла наука, в рамках якої розглядаються політичні відносини. Мова йде про політології.
Що таке політологія як наукаЗачатки політичних знань з'явилися в стародавні часи. З виникненням держави почалися політичні процеси в Давньому Єгипті, Китаї, Індії. До нашого часу дійшли окремі частини юридичних документів, які дозволяють стверджувати, що в ті часи політичне життя було цілком розвиненою і активною. Вже тоді існувало адміністративний поділ на держави і провінції, були механізми регулювання суспільних відносин. Одне з джерел цього часу - всесвітньо відомі «Закони царя Хаммурапі». Неоціненний внесок у політичну науку внесли давньогрецькі філософи. Навіть сам термін «політика» має грецьке коріння: в буквальному перекладі «поліс» означає «держава», «місто». Вже тоді робилися спроби намалювати образ ідеального устрою суспільства. Філософи Платон і Аристотель послідовно розробляли основні категорії народжується політології - власність, держава, влада. У Стародавній Греції вперше була висунута ідея поділу влади. Згодом політична наука успішно розвивалася в середньовічній Європі. Один з громадських діячів тієї епохи, Нікколо Макіавеллі, очистив політику від релігійного змісту, провів паралель між процесами, що відбуваються в природі і суспільними явищами. Центром досліджень стала проблема державної влади. З плином часу політологія придбала всі риси сучасної науки, що вивчає політичні явища, конкретні історичні політичні системи, їх структуру, механізми дії та розвитку. Розвивалися також і методи досліджень, що дозволяють детально і всебічно досліджувати предмет політології. Для опису політичних явищ і процесів широко використовуються описовий, історичний та порівняльний методи. Деякі підходи запозичені з математики, соціології та психології. У наші дні основні зусилля вчених, що працюють в галузі політології, зосереджені на пошуках оптимального політичного устрою. Передбачається, що ідеальна держава і суспільство мають забезпечити соціальну справедливість, максимальне суспільне благо і дозволити людині найкращим чином здійснити його природні права. Сучасна політологія - самостійна наукова дисципліна, що вивчає загальні та специфічні закономірності явищ і процесів у політичній сфері. Перетворившись на велику область знань, вона включає в себе політичну теорію, теорію політичних інститутів, порівняльну політологію, а також теорію міжнародних відносин і світової політики. Порівняно недавно від політології відокремилася і придбала самостійність окрема наука - політична психологія.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!