Що таке соціальна психологія як наука

Соціальна психологія є галуззю психології. Вона вивчає характеристики соціальних груп людей, а також закономірності в поведінці і діяльності людини під впливом факту його включення в ці групи.
Що таке соціальна психологія як наука


Всі питання, що вивчаються соціальною психологією, випливають з різноманітних форм контактів між людьми. Ця наука знаходить закономірності пізнання людьми один одного, побудови відносин між ними, а також закономірності взаємовпливу в результаті цих відносин.

Витоками соціальної психології вважаються праці античних філософів Аристотеля і Платона. В їхніх творах наведено аналіз спостережень за поведінкою людей, написано безліч міркувань про взаємозв'язок між особливостями людини і його положенням у суспільстві, про вплив людей один на одного. Надалі їх ідеї стали основою для розробки системи положень соціальної психології.

Соціальна психологія як наука допомагає розуміти інших людей, впливати на контакти і встановлювати найбільш прийнятні відносини у виховній, політичній, господарській та інших галузях життєдіяльності людини. Предметом дослідження соціальної психології є різноманітні контакти між людьми. Соціальна психологія поділяє безпосередні контакти («обличчям до обличчя») і опосередковані контакти (з використанням засобів масової комунікації). Всі вони можуть бути випадковими і нетривалими або носити систематичний характер.Об'єктом досліджень цієї науки можуть бути і невеликі групи людей, і цілі нації, партії, штатний персонал різних фірм. Всі ці групи можуть бути різного ступеня організованості (наприклад, натовп на площі і військовий підрозділ). Об'єктом досліджень виступають відносини між окремими людьми в групах і між цілими групами. Соціальна психологія досліджує, наприклад, такі відносини, як взаєморозуміння, конфронтація.

У соціальній психології виділяють наступні розділи:

- соціальна психологія особистості;
- соціальна психологія спілкування та міжособистісного взаємодії-
- соціальна психологія груп.

Психологія особистості займається проблемами суспільної природи особистості, її соціалізації, мотивації поведінки. Види засобів комунікацій і їх механізми вивчає соціальна психологія спілкування та взаємодії між особистостями. Психологія груп розглядає процеси, явища, динаміку, структуру груп, вивчає різні стадії їх життєдіяльності, а також взаємини між групами. Ці знання дозволяють не тільки зрозуміти кожну групу людей в системі відносин суспільства, а й перетворити її в колектив.

Головною практичним завданням соціальної психології є оптимізація управління соціальними процесами в системі виховання, у сфері побуту і сім'ї, в економіці і в інших сферах суспільства.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!