Що таке соціальна спільність

Будь-яке суспільство завжди має певну соціальну структуру. Люди взаємодіють, об'єднуючись у різні спільності та соціальні групи. Історично першою соціальною спільністю були сім'я, рід і плем'я. З часом такі спільності стали формуватися і на інших підставах - подібність інтересів, цілей, функцій і культурних запитів.
Що таке соціальна спільність


Кожна людина бере участь в самих різних формах суспільного життя. Він одночасно може бути членом сім'ї, спортивної секції, підприємства чи релігійної організації. Дивлячись телепрограму, він стає частиною її глядацької аудиторії, а читаючи певний журнал, - частиною читацької публіки цього журналу. Людина живе в якомусь населеному пункті, а значить, належить до даної територіальної спільності. Він є громадянином певної держави і представником певної нації. Це далеко не повне перерахування форм суспільного життя, в яких доводиться брати участь кожному з нас.

Соціальні спільності - необхідний спосіб існування людей. Саме в них створюються всі умови і засоби, що сприяють розвитку особистості та задовольняють її потреби та інтереси. Їх діяльність впливає на стійкість суспільства, його функціонування. Закономірності формування та існування таких об'єднань вивчає соціологія.Соціальна спільність має наступні ознаки:

- близькість умов життєдіяльності людей;
- спільність потреб;
- усвідомлення ними подібності інтересів;
- наявність взаємодії та спільної діяльності;
- формування власної культури;
- соціальна ідентифікація членів спільності;
- створення системи управління або самоврядування спільністю.

В ряду соціальних спільнот важливе місце відводиться територіальним, таким як місто, село, регіон і т.д. Вони є одними з основних компонентів соціальної структури. Це сукупність людей, які проживають на одній території. Їх відрізняють стійкі економічні, соціальні, духовні й екологічні зв'язки і відносини.

Є спільності, виділені штучно, і є реальні соціальні групи, зафіксовані в громадській соціальній структурі. Наприклад, статусні групи (еліта, безробітні), функціональні (вчителі, шахтарі, лікарі, військові), національно-етнічні (плем'я, нація, народність) та інші. Існують також і нефіксовані спільності - натовпу, що зароджуються колективні рухи, маргінали.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!