Що таке соціальне виховання

Розвиток дитини - це перетворення його в соціальну істоту - особистість. Воно відбувається під впливом навколишнього його природної та соціальній середовища, а також за допомогою спеціальної цілеспрямованої діяльності з формування певних якостей особистості - соціального виховання.

Що таке соціальне виховання


Для повноцінного розвитку дитини велике значення має спілкування. Саме в процесі спілкування засвоюється мова, яка відіграє провідну роль у пізнанні та освоєнні навколишнього світу. Перетворення в соціального суб'єкта відбувається в результаті соціалізації людини, інтеграції їх у суспільство, в соціальні групи. Цей процес реалізується за допомогою засвоєння цінностей, установок, зразків поведінки, соціальних норм, на основі яких формуються значущі якості особистості.

Соціалізація - Безперервний процес, триває протягом усього життя людини, але найбільш велика його роль в дитинстві і юності, в ці періоди закладаються всі базові орієнтації, засвоюються основні соціальні норми, формується мотивація соціальної поведінки.

Соціальна середовище - це самі різні спільності людей, що характеризуються певними системами відносин і правил. Людина в якійсь мірі впливає на середовище, змінює її, але одночасно і середовище впливає на людину, пред'являючи йому свої вимоги. Оточення може приймати людину, її вчинки, а може і відкидати, ставитися до нього неприязно. Соціальне виховання допомагає здобувати необхідні, з точки зору суспільства, соціальні, духовні та емоційні цінності. Основна мета його - сприяння розвитку людини, реалізація її здібностей на благо суспільства.Процес соціального виховання здійснюється, насамперед, у родині, пізніше - в освітніх установах, при неформальному спілкуванні. Сім'я - це головна умова реалізації здібностей людини, найважливіший виховний інститут, що володіє великими можливостями. Дитина засвоює в родині кілька соціальних ролей: сина чи дочки, сестри чи брата, племінника, онука, знайомиться з ролями матері і батька, бабусі і дідусі.

Наступна важлива роль - член колективу. У дитячому садку, школі, спортивній секції, в спілкуванні з однолітками, діти засвоюють ролі товариша, друга, учня, лідера. Значна соціальна роль - бути громадянином своєї країни, любити свою батьківщину, пишатися ним.

Для кожного періоду соціального розвитку характерні специфічні вікові особливості, які проявляються в певних психологічних реакціях, у відповідної віку діяльності, в формуючому вплив різних інститутів соціалізації.

Освоєння дітьми механізму рольової поведінки забезпечує їм успішну включеність у суспільні відносини, вони навчаються пристосовуватися, адаптуватися до нових ситуацій протягом усього подальшого життя. Цей процес пристосування називається соціальною адаптацією.

Нерідко процес соціалізації ускладнюється з яких-небудь причин. Входження в суспільство може бути важким внаслідок особливостей фізичного або психічного розвитку. Іноді засвоєння соціальних норм дитиною спотворюється в результаті стихійного або навмисного впливу середовища. В результаті, він не може влитися в нормальні соціальні відносини і тому потребує спеціалізованої допомоги для успішної інтеграції.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!