Як визначити статус організації

Адміністративно-правовий статус організацій є сукупністю законів, підзаконних актів та інших установчих документів, що визначають права і обов'язки юридичних осіб у сферах адміністративної відповідальності та державного управління.
Як визначити статус організації
Інструкція
1
Визначають правовий статус організації федеральні нормативні закони: «Про виробничих кооперативах», «Про акціонерні товариства», «Про некомерційні організації» і т. п. Також адміністративно-правової статус різних організацій і товариств повинен бути прописаний в статутах, положеннях та інших правових актах юридичних осіб.
2
Правосуб'єктність організацій, що мають юридичний статус, виникає з моменту здійснення державної реєстрації. Відповідно, займатися певною діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, можна лише після того, як отримана сама ліцензія на той чи інший вид діяльності або наданих послуг. Адміністративно-правовий статус підприємства - це сукупність правоздатності, дієздатності та деліктоздатності.
3
Класифікація будь-яких організацій залежить від: форми власності, основних цілей діяльності, організаційно-правових форм, підвідомчості чи підлеглості, а також характеру та обсягу повноважень, якими вони наділені. Залежно від мети своєї діяльності, організації бувають комерційні і некомерційні. У частині 1 ст. 50 ЦК детально прописано, що комерційні організації в якості основної мети діяльності переслідують витяг прибутку. У свою чергу, некомерційні не мають такої мети і не зобов'язані розподіляти отриманий прибуток між усіма учасниками.
4
Комерційні організації можуть бути створені у формі: товариств і товариств, муніципальних та державних установ, виробничих кооперативів і навіть унітарних підприємств. Однак останні не наділені правом власності. Некомерційні організації можуть бути створені у формі: громадських організацій, релігійних об'єднань, споживчих кооперативів, благодійних фондів та інших, які передбачені законом.
5
Також організації розрізняються за родом своєї діяльності. Це можуть бути: установи, підприємства, різні громадські об'єднання (іноземні, міжнародні і т. Д.). Організації поділяються і за видами власності: державні та недержавні, громадські та релігійні, приватні і муніципальні. Характерно, що основна класифікація установ і підприємств відбувається залежно від результатів їх основної діяльності.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!