Як знайти повну собівартість

Собівартість товару - це сукупність всіх витрат, які зажадало виробництво чергової його партії. Залежно від того, наскільки ефективно підприємство оптимізує ці витрати, воно отримає більше або менше прибутку. Тому важливо в рамках проведення фінансового аналізу знайти повну собівартість продукції.
Як знайти повну собівартість
Інструкція
1
Щоб знайти повну собівартість продукції або послуги, необхідно врахувати абсолютно всі види витрат підприємства на її виробництво і реалізацію: ПС = ПРС + РР.


2
Виробнича собівартість товару (ПРС) визначається виходячи з статей основних витрат, пов'язаних безпосередньо з виробництвом. Це матеріальні витрати, оплата праці, соціальні відрахування, амортизація та інші накладні витрати. Витрати на реалізацію (РР) інакше називаються комерційними і включають в себе витрати на упаковку продукції, її зберігання, транспортування і рекламні цілі.
3
Порахуйте сукупність матеріальних витрат, підсумувавши вартість вихідних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, сировини, устаткування та споживаного ним палива, енергії. В категорії оплати праці складіть заробітні плати основного виробничого персоналу, допоміжних працівників, які обслуговують обладнання та ін.
4
Врахуйте виплати за інтелектуальні розробки, відкриття, патенти, менеджерський склад, бухгалтерів, молодший обслуговуючий персонал (прибиральники та ін.). Додайте витрати на відрядження, соціальний пакет, відрахування в пенсійні фонди, фонди безробіття, соціального страхування і т.д.
5
Накладні витрати є непрямими витратами, які з'являються під час виробничого циклу, але не відносяться до нього безпосередньо. Іншими словами, від них не залежить обсяг виробленої продукції, однак вони не менш важливі. Це виплата відсотків по довгострокових і короткострокових зобов'язаннях, податки, орендна плата, освітлення та опалення приміщень, охорона тощо.
6
Розділіть величину повної собівартості на обсяг продукції, і ви знайдете середню собівартість одиниці товару. Дуже важливо провести глибокий аналіз структури витрат, досліджуючи вплив її зміни на динаміку ціни, яка є основним джерелом прибутку. Для цього існує кілька статистичних методів: групування за статтями балансу, обчислення середніх і відносних показників (індексний), графічний метод і т.д.
7
Собівартість показує, в яку грошову суму підприємству обходиться повний цикл виробництва і реалізації. Ця величина є основою для калькуляції ціни. Чим ефективніше компанія оптимізує виробництво, тим більшу націнку зможе зробити, отже, тим більше буде дохід.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!