Як знайти собівартість

Собівартість товару - це сукупність всіх видів витрат підприємства, пов'язаних з його виробництвом. Ця величина складає мінімальне значення ціни, при якому витрати повністю покриваються доходами. Тому знайти собівартість продукції - це найважливіше, цілеспрямована дія, перший крок на шляху до прибутку.
Як знайти собівартість
Інструкція
1


Аналіз собівартості є одним і найважливіших аспектів економічного аналізу. Він показує, в які суми підприємству обійшовся випуск продукції певного обсягу. При формуванні ціни ці витрати повинні бути враховані у вигляді мінімальної вартості. Щоб збільшити прибуток і не підвищити при цьому ціну на ходовий товар, слід досліджувати можливості зниження собівартості без втрати якості продукту.
2
Щоб знайти собівартість, складіть всі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Їх можна розділити на дві великі групи: змінні і постійні витрати. Зверніть увагу, що перші ростуть пропорційно обсягу випуску. До них відносять: витрати на покупку сировини, оплату праці, закупівлю або оренду спеціального устаткування, створення або купівлю тари та персональної упаковки. Іншими словами, всі ресурси, споживання яких зростає в залежності від додаткової одиниці товару.
3
Постійні витрати називаються так лише умовно, оскільки вони не пов'язані безпосередньо з виробництвом, однак вони теж можуть змінюватися з часом. До них належать, наприклад, оплата оренди приміщень / складів / офісів, амортизація, відрядна зарплата невиробничого та обслуговуючого персоналу та ін.
4
Розрізняють загальну, індивідуальну та середню собівартість. Загальна собівартість - це сукупність витрат на весь випущений обсяг продукції. Індивідуальна - це сума витрат, витрачена на випуск однієї одиниці товару. Середня собівартість виходить розподілом загальної кількості одиниць товару. Крім того, існує виробнича і повна собівартість.
5
Щоб знайти виробничу собівартість, врахуйте тільки витрати, пов'язані безпосередньо з виробництвом, тобто до отримання готової продукції та відправлення її на склад. Подальші витрати щодо її реалізації називаються комерційними, це витрати, пов'язані з рекламою, загальною упаковкою та доставкою до місця майбутнього продажу. Їх підсумовування з виробничою собівартістю формує повну собівартість.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!