Як виникло право

Право як звід суспільних правил і норм з'явилося ще на зорі людської історії. Його виникнення було пов'язано з розвитком суспільних відносин, ускладненням економіки, появою великих об'єднань людей і перших держав.
Як виникло право
Інструкція
1


У первісному суспільстві права в сучасному розумінні не існувало. Життя суспільства контролювалася системою табу - неписаних, але жорстких заборон на певні дії. Наприклад, до найдавніших табу відноситься заборона на інцест. Системи покарань за порушення табу не було, проте в залежності від тяжкості проступку людина могла навіть бути вигнаний з племені, що в багатьох випадках означало загибель.
2
З розвитком економіки і появою приватної власності виникло так зване звичаєве право - система суспільних відносин, заснована на звичаях. Звичайне право ширше охоплювало життя суспільства, ніж табу. Це право стало визначати майнові відносини - систему спадкування, володіння майном у шлюбі.
3
Також з'явилися і зачатки кримінального права - визначалися фіксовані покарання за певні злочини проти особи і суспільства. Тлумаченням звичаєвого права і винесенням покарань міг займатися рада племені чи старійшини. Нерідко звичаєве право передбачало різні закони для людей залежно від їх походження, статі, соціального стану.
4
З розвитком держави з'являється письмове право. Це стало необхідно, так як усну традицію можна було зберігати в невеликих спільнотах, але не у великих державних утвореннях. Письмове право стало і способом об'єднання територій - при захопленні нових земель на них поширювалися правові норми всієї країни, навіть якщо вони суперечили місцевим порядкам.
5
З появою письмового права держава виділила спеціальну категорію людей з поліцейськими функціями, які повинні були контролювати дотримання законів. Судові функції спочатку покладалися на правителів, а пізніше були делеговані спеціальним людям і установам.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!