Як з'явився закон

Закон і правові норми існували не завжди. На ранньому етапі розвитку людського суспільства відносини між людьми регулювалися усними заборонами й обмеженнями. І лише з ускладненням суспільного устрою і появою основ державності виникла необхідність закріпити правила поведінки у вигляді письмових законів.
Як з'явився закон

Чому виникла необхідність у законах

У первісному суспільстві відносини між одноплемінниками не відрізнялися складністю і різноманітністю. І все ж часто доводилося регулювати їх, щоб уникати конфліктів і непорозумінь. Роль регулятора в цьому випадку грали звичаї, обмеження і заборони на ті чи інші дії.

Той, хто порушував встановлення роду, піддавався суворим заходам, аж до осуду, фізичного покарання або вигнання з громади.

З часом суспільні відносини істотно змінилися. Ускладнилася соціальна структура громади, з'явилася приватна власність. Нерідкими стали конфлікти між членами суспільства. Це викликало необхідність у появі спеціальної структури для управління і примусу. Так виникла держава.

Одна з функцій держави якраз і полягала в регулюванні взаємовідносин між окремими членами суспільства. З'явилася потреба письмово закріпити правила поведінки, обмеживши свободу людей.Поява і розвиток законів

У другому тисячолітті до нашої ери з'являються перші писані системи законів. Одним з найстаріших джерел, які давали говорити про появу норм права, вважаються закони вавілонського царя Хаммурапі. У його кодексі чітко визначаються права особистості і власників майна.

Спочатку джерелом законів були вищі особи держави. Царі самі визначали, які норми поведінки потребують законодавчого закріплення, самі ж вершили суд і призначали покарання за порушення закону. Згодом функції контролю перейшли до спеціально вибираним суддям. З'явилися фахівці в галузі права, які вивчали і тлумачили закони.

У часи розквіту Стародавнього Риму закони отримали новий зміст. Багато з принципів римського права в дещо зміненому вигляді дійшли до наших днів і знайшли відображення в сучасному законодавстві. Пізніше людство пройшло через період середньовіччя, коли відносини між людьми найчастіше регулювалися церквою, закони і встановлення якої іменувалися канонами.

З подальшим розвитком громадянського суспільства ускладнювалася і система законодавства. Після XII століття на основі положень римського права в багатьох країнах Європи стало розвиватися цивільне, загальне і міжнародне право.

Поступово закони стали регулювати і відносини між окремими державами.

За багатовікову історію розвитку права закони суттєво змінилися. Вони стали більшою мірою враховувати особливості суспільного устрою та господарської діяльності. Сучасному юристу доводиться мати справу зі складними системами права. Знання законів і вміння їх застосовувати на практиці виділилося в особливий напрямок, зване юриспруденцією.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!