Що таке менеджмент як діяльність

Там, де починається спільна діяльність групи людей, виникає необхідність в її організації. Діяльність - основа існування людського суспільства, вона буває дуже складна і багатогранна. Тому узгодження трудових зусиль окремих працівників вимагає особливого апарату управління. Такий спеціальний вид діяльності називається в сучасній науці менеджментом.
Що таке менеджмент як діяльністьМенеджмент - специфічний вид діяльності управлінського характеру, який виконує особливим чином підготовлена група людей. На управлінський персонал покладаються функції узгодження дій працівників, груп, цілих колективів, об'єднання і координація зусиль. Мета управлінської діяльності - досягнення максимальної ефективності в тому чи іншому соціальному або виробничому процесі. У сучасному виробництві менеджмент являє собою важливу частину загальної системи господарювання. Він спрямований на раціональний розподіл трудових і матеріальних ресурсів підприємства. Цілеспрямована організація спільних зусиль у процесі праці складається з ряду елементів. Сюди входять предмет і засоби праці, а також його результат, який зазвичай оформляється у вигляді управлінських рішень. Теорія менеджменту припускає, що при організації спільних зусиль між об'єктом управління і керованої підсистемою завжди є відносини, що вимагають контролю і регулювання. Один з напрямків науки про управління включає в себе класифікацію таких відносин. Їх можна розділити на соціальні (кадрові), економічні (господарські), організаційні та інформаційні. Система менеджменту в організації або на підприємстві зазвичай будується за певними правилами, що передбачає ступеневу ієрархію управління. Верхні рівні управлінської піраміди пов'язані з нижніми безліччю зв'язків, що створюють відносини координації та субординації. Найчастіше в практиці управління доводиться мати справу з відносинами субординації. Вони включають в себе систему вказівок, розпоряджень, письмових наказів, обов'язкових для виконання підлеглими членами організації. Одна з головних завдань менеджменту якраз і полягає в здійсненні контролю над виконанням управлінських рішень. Будучи видом управлінської діяльності, менеджмент передбачає упорядкування відносин між структурними підрозділами різного рівня підпорядкованості, між керівниками та виконавцями. Якщо частини системи знаходяться на одному рівні ієрархії, між ними можуть виникати рівноправні відносини, засновані на координації спільних дій. Одне із завдань менеджменту як виду діяльності полягає у виробленні стратегії досягнення цілей організації. Для виробничого підприємства це, як правило, ефективний маркетинг і збутова діяльність. Використання системи менеджменту істотно підвищує ефективність діяльності будь-якої організації і створює оптимальні умови для її життєдіяльності.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!