Що таке соціальний порядок

Соціальний порядок - це впорядкованість, відповідність певної моделі поведінки та розвитку різних верств суспільства та їх дій нормам загальноприйнятої соціальної системи.
Що таке соціальний порядок


По суті, соціальний порядок являє собою форму організації людської життєдіяльності в межах соціуму. Це найважливіший аспект впорядкованості життя сучасного суспільства, яка протиставляється хаосу, беззаконня і аморальності.

Соціальний порядок можливий, тільки в суспільстві, учасники якого взаємодіють один з одним. Роз'єднаний соціум, де кожен сам за себе не може виступати благодатним грунтом для його створення і стабільного функціонування. Такий порядок є сполучною ланкою для безлічі елементів і соціальних систем суспільства, без нього вони не можуть взаємодіяти один з одним. Ознака суспільства як системи проявляється тільки в його наявності.Цивілізоване суспільство можливе лише там, де люди усвідомлюють і приймають необхідність соціального порядку, важливість дотримання законів і збереження моральвих засад. Це «скелет» суспільства, навколо якого відбуваються різні соціальні процеси. Прикладами таких процесів можуть послужити моральний порядок і нормативний.

Існування соціального порядку було доведено ще в давнину. Перше поняття, що пояснює його суть, було складено ще Аристотелем. Він вважав, що безпека суспільства і збереження його моральних цінностей можливі тільки в умовах спільного підтримки соціального порядку. Кожна людина, як елемент суспільства, повинен приборкати свої бажання в ім'я досягнення загальної мети. Таке пожертвування власними інтересами він називав «соціальним договором». Однак індивід поступається ними виключно з власної волі в ім'я верховенства влади та інтересів соціуму.

Подібний суспільний договір можливий тільки в тому суспільстві, де мають значення моральність і мораль. Адже саме ці якості дозволяють існувати соціальному порядку навіть під час швидкої зміни ідей і цінностей суспільства.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!