Як організувати проектну діяльність

В основі методу проектів - ідея про індивідуалізацію та спрямованості навчальної діяльності учнів на результат. Його в свою чергу можна досягти при вирішенні значущої проблеми. За характером діяльності розрізняють дослідницькі, інформаційні, творчі, практико-орієнтовані та рольові (ігрові) проекти. Проте всі вони організовуються за однією і тією ж схемою.
Як організувати проектну діяльність
Вам знадобиться
  • - тематична розробка проекту;
  • - вимоги до оформлення.
Інструкція


1
Перший етап - занурення в проблему. На цьому етапі викладачеві необхідно сформулювати проблему або сюжетну ситуацію, повідомити мету і завдання проекту. Проблема повинна бути близька хлопцям, тому, вибираючи тематику проекту, грунтується на навколишньої дійсності. Учні на цьому етапі задають питання, уточнюють деталі, конкретизують цілі і завдання, обирають тему проекту. Важливо, щоб учні зацікавила тема, оскільки це половина успішної діяльності. На цьому ж етапі обговоріть форму та вимоги до оформлення проектної роботи.
2
Другий етап - організація роботи над проектом. Розплануйте діяльність за рішенням завдань. Якщо проект виконується групою, розподіліть обов'язки між учасниками. Запропонуйте форми представлення результатів роботи. Навчаються на цьому етапі планують свою діяльність, а також діляться на групи залежно від своїх уподобань та інтересів.
3
Наступний етап - безпосередньо здійснення діяльності. Роль викладача на цьому етапі по необхідності консультувати хлопців, орієнтувати у пошуках необхідної інформації і контролювати діяльність (На попередньому етапі можна встановити графік, згідно з яким учні будуть звітувати про виконану роботу).
4
Останній етап - презентація проекту. Його можна представити у самому різноманітне вигляді. Це і бізнес-план, і сайт, відеокліп або навіть фільм, музичний твір, карта, публікація в ЗМІ, стаття, екскурсія, сценарій, рекламний проспект, газета тощо. Захист проекту (підсумковий звіт) організуйте у вигляді конференції, екскурсії, тематичного вечора і так далі.
5
Оцініть результати проектної діяльності. Критеріями оцінки є актуальність теми, повнота її розкриття, оригінальність вирішення проблеми, використання наочності, самостійність діяльності, переконливість презентації. Спільно з учнями проаналізуйте всі достоїнства і недоліки проекту.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!