Що таке педагогічна діагностика

Педагогічна діагностика - це система діяльності педагогів, яка полягає у вивченні стану і результатів процесу навчання. Вона дозволяє коригувати цей процес з метою підвищення якості навчання та кваліфікації фахівців. Як невід'ємна частина освітньої діяльності, діагностика спрямована на ефективне управління всім навчальним процесом.
Що таке педагогічна діагностика


Поняття педагогічної діагностики більш широке, ніж перевірка знань, умінь і навичок учнів. Процес такої перевірки тільки визначає результати, при цьому не пояснюючи їх. Діагностування складається з контролю, оцінювання, накопичення даних, їх аналізу і, як наслідок, визначає способи досягнення найкращих результатів, виявляє динаміку і тенденції освітнього процесу.

За аналогією з трьома функціями навчально-виховного процесу виділяються основні сфери діагностики: освіта, навчання та виховання.
• У сфері освіти за допомогою діагностики визначається рівень розвитку особистості, оволодіння нею стійкою системою узагальнених знань про світ, про своє місце в ньому, тобто знань в широкому сенсі цього слова.
• У сфері навчання діагностують рівень оволодіння конкретними знаннями, вміннями і навичками, які купуються в освітньому закладі.
• У сфері виховання діагностика виявляє рівень сформованості емоційних, моральних якостей особистості або групи учнів.Об'єктом педагогічної діагностики є учень або студент навчального закладу, а також їх колектив. Для проведення діагностування проводять збір демографічних даних про досліджуваної особистості та її сім'ю, про фізичному і психічному здоров'ї учня, про його пізнавальних здібностях, поведінці, мотиваційній сфері і т.д. Педагогічна наука пропонує великий вибір методів діагностики: спостереження, анкетування, тестування, бесіди, аналіз творчих робіт і т.д.

Суб'єктами діагностики традиційно виступають педагоги та педагоги-тестологи, що отримали додаткову освіту в спеціалізованому науково-педагогічному закладі.

Найбільш важливим етапом проведення діагностики є контроль, тобто спостереження за процесом засвоєння знань, формування вмінь і навичок. Контроль дозволяє отримати відомості про характер діяльності учня, ефективності використання можливостей педагогічного процесу в навчальних цілях. Контроль буває декількох видів: попередній, поточний, тематичний, періодичний, підсумковий. Він здійснюється в різних формах: індивідуальний, груповий, фронтальний.

Використовуючи різні методи контролю (усного, письмового, машинного, тестового), педагогічна діагностика сприяє успішному вивченню структури особистості та її властивостей: інтелектуальних і творчих здібностей, обсягу пам'яті, рівня розвитку уважності.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!